Ten rok będzie dla nas pracowity!

  • Budujemy łódź! Nazwiemy ją Nadwiślanin. Pamięci Aleksandra Janowskiego.
  • Wiślane Spotkania III – element promocji Kampinoskiej Krainy Wisły
  • Praca nad strategią Kampinoskiej Krainy Wisły
  • Opracowanie planu współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Gminy Leoncin
  • Wzmacnianie potencjału Stowarzyszenia