Podróż etnograficzna przez gminę Leoncin trwa

Podróż etnograficzna przez gminę Leoncin trwa

O projekcje „Nasza historia”, który realizowaliśmy w 2022 roku pisaliśmy wielokrotnie. Zainteresowanie raportem i mapą, które powstały w ramach projektu przeszło nasz najśmielsze oczekiwania. Zespół projektowy postanowił kontynuować pracę nad pomysłem i właśnie rozpoczął realizację drugiej części projektu pn. „Nasza historia. Z archiwum domowego”.

Początkowo zespół etnografek zaplanował badania, określił pytania badawcze i ustalił cel badawczy. Następnie przystąpił do pracy terenowej, która polegała na bezpośrednim obserwowaniu badanej społeczności i angażowaniu się w jej życie codzienne. Etnografki spędzały dużo czasu w terenie, uczestnicząc w warsztatach ze społecznością lokalną, obserwując i notując swoje spostrzeżenia. Po zakończeniu badań terenowych zespół etnografek przystąpił do analizy zgromadzonych danych. Analiza ta obejmowała przegląd notatek, wywiadów i innych materiałów badawczych. Etnografki starły się zidentyfikować główne tematy, wzorce, zależności i konteksty kulturowe, które wynikają z zebranych informacji. Na podstawie analizy danych zespół etnografek formułował wnioski i zaprezentował je w raporcie etnograficznym.

Z mapą w ręku na poszukiwanie historii

Dodatkowym elementem działania była mapa etnograficzna gminy Leoncin, która stanowi ważne narzędzie do prezentacji wyników badań etnograficznych, a także do dalszych dyskusji, analiz i działań na temat badanej społeczności. Obie publikacje, raport i mapa, zaprezentowane zostały na spotkaniu końcowym oraz zostały dostarczone do biblioteki szkolnej, urzędu Gminy Leoncin, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Trzy rzek” w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zostały udostępnione na stronie stowarzyszenia.

Z archiwum domowego

Potrzeba tego rodzaju publikacji okazała się wielka. Raport rozchodził się błyskawicznie, a mapa znikała z dostępnych miejsc. Przed Stowarzyszeniem stanęło zadanie, by zdobyć środki na kontynuację projektu, żeby raport był dostępny dla większej liczby odbiorców. Wzorem 2022 roku stowarzyszenie pozyskało środki na projekt od Samorządu Województwa Mazowieckiego, właśnie rozpoczęła się realizacji drugiej części zadania pn. „Nasza historia. Z archiwum domowego”. Tym razem odbyły się warsztaty etnograficzne z młodzieżą z leoncińskiej szkoły, która mimo zbliżających się wakacji chętnie zaangażowała się w projekt przynosząc swoje rodzinne zdjęcia. O spojrzenie młodzieży, ich rodzinne wspomnienia i zdjęcia, raport zostanie rozbudowany, następnie po opracowaniu i powtórnym złożeniu wydrukowany w drukarni, by służyć lokalnej społeczności, turystom oraz miłośnikom gminy Leoncin.

Byliśmy zaskoczeni wiedzą i kreatywnością leoncińskiej młodzieży! Prace warsztatowe okazały się bardzo ciekawe dla dzieciaków. Może któreś z nich będzie w przyszłości etnografem lub historykiem, bo wiedzą niektórzy nas zaskoczyli! Wielkie podziękowania dla rodziców za pomoc w przygotowaniu materiałów do spotkania oraz paniom nauczycielkom, które swoją pasją do historii gminy potrafiły zarazić młodzież szkolną. Dziękujemy pani Monice Dembskiej, Mai Biernackiej, Małgorzacie Forysiak, Anecie Szpalerskiej ze szkoły oraz biblioteki oraz paniom etnografkom za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów. Teraz czas na analizę materiałów, bo te spotkania to pierwszy etap projektu”. – cytat z FB stowarzyszenia.

Czy będzie trzecia część projektu?

Badania etnograficzne gminy Leoncin dostarczyły fascynujących odkryć i wzbogaciły zrozumienie historii i życia tej społeczności. Odkrycia te otwierają drogę do dalszych badań i eksploracji, aby zgłębić jeszcze bardziej kulturę, tradycje i zmiany społeczne, które kształtują gminę Leoncin. Dodatkowo, wyniki badań etnograficznych mogą być wykorzystane do rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych, promowania dziedzictwa kulturowego, podnoszenia świadomości społeczności oraz tworzenia planów rozwoju opartych na autentycznej wiedzy lokalnej. Badania te mogą również służyć jako podstawa dla projektów edukacyjnych, wystaw, publikacji i działań mających na celu zachowanie i docenienie unikatowej tożsamości społeczności leoncińskiej. To zadania na następne projekty dla Enjoy Leoncin.

———————————————————-

Projekt realizuje stowarzyszenie Enjoy Leoncin.

Zadanie publiczne „Nasza historia. Z archiwum domowego” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga,

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka