Posprzątaliśmy kawałek Puszczy

Posprzątaliśmy kawałek Puszczy

Na swoim profilu 23 lutego, Kampinoski Park Narodowy umieścił apel o pomoc w sprzątaniu Puszczy, były również sugestie paru miejsc do sprzątania. Miłośnicy spacerów i działań społecznych z Leoncina zgłosili się szybko, ale chcieli sprzątać rejon od strony gminy Leoncin. Dlaczego? Chodzi po Puszczy aktywna grupa z Nordic Walking ze stowarzyszenia Enjoy Leoncin, niedawno zawiązane Koło Gospodyń Wiejskich „Zakątek Talentów” z Wilkowa Polskiego również włącza się w tę aktywność, dołączyli Seniorzy z Klubu Senior + z Wilkowa Polskiego oraz osoby, które odpowiedziały na apel ww. organizacji.
I poszli, blisko 30 osób w sobotę 9 marca, stawiło się na miejscu zbiórki w Rybitwie. Pod okiem nadleśniczego Adama Garbulińskiego, rozdzieleni na kilka grup sprzątali rejon Rybitwy, Cybulic oraz opuszczonej leśniczówki zbierając śmieci przy drodze, ale również w środku Puszczy.
– Jesteśmy zmęczeni, zadowoleni, ale również zbulwersowani tym co zastaliśmy w lesie. Sprzątamy Puszczę od kilku lat, teraz pod okiem nadleśniczego, dlatego trafiliśmy w zaśmiecone miejsca, znane tylko służbom, no i śmiecącym oczywiściemówi nam jedna z wolontariuszek.
Dziękujemy wszystkim za dzisiejszą pracę, rodzicom, że przyprowadzili dzieci, ale apelujemy do śmiecących o zaprzestanie wywożenia odpadów do lasu! – dodaje.
Stowarzyszenie Enjoy Leonin, KGW Zakątek Talentów, Klub Senior + z Wilkowa Polskiego, Jesteśmy aktywni. Z Kijami Po Puszczy oraz wszyscy wolontariusze.