Akademia Skutecznego Działania w Marózie

Akademia Skutecznego Działania w Marózie

W dniach 17-19 maja 2018 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w XVII Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – Maróz 2018. Tegoroczne Spotkanie odbyło się pod nazwą „Akademia Skutecznego Działania”. Założeniem było zdobycie wiedzy na temat skutecznego dążenia do osiągnięcia założonych celów i unikania niepowodzeń. Wszystko to w niesamowitych okolicznościach przyrody!

Spotkanie było bardzo intensywne – uczestnicy brali udział w różnorodnych wykładach i warsztatach:

  • Obywatele a samorząd – wykład poświęcony w dużym stopniu zbliżającym się wyborom samorządowym oraz związanymi z nimi kwestiami prawnymi i organizacyjnymi (nowe procedury wyborcze) .

  • Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem – wykład motywujący do działania na rzecz dobra wspólnego.

  • Pokażmy się! Wspólnie opowiedzmy o tym ile dobrego robią organizacje społeczne w Polsce – wykład prezentujący akcję mającą na celu ukazywanie pozytywnych aspektów działania organizacji pozarządowych.

  • Aby dobrze o nas mówili – warsztaty dotyczące budowania wizerunku organizacji społecznych.

  • Historie lokalne – praca z pamięcią – zajęcia ukazujące możliwe formy gromadzenia lokalnych materiałów archiwalnych.

  • Razem czy osobno – gra symulacyjna Archipelag – gra pokazująca jakie efekty przynosi wspólne działanie oraz czy i jaki wpływ na podejmowane decyzje mają pojedyncze głosy.

  • Wasze działania, wasze sukcesy – uczestnicy dzielili się własnymi doświadczeniami.

Trzydniowe Spotkanie w Marózie przyniosło nam nowe kontakty i zainspirowało do dalszych działań. Po jego zakończeniu odwiedziliśmy także Garncarską Wioskę, która wywarła na nas ogromne wrażenie.