Niepodległa od kuchni. Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne – jak smakuje niepodległość.

Jak już wspominaliśmy z Funduszu Niepodległa otrzymaliśmy dotację. Nasz projekt pt. Niepodległa od kuchni będzie realizowany 3 lipca z udziałem braci Budnik. Wtedy to spotkamy się na warsztatach kulinarnych „Jak smakuje Nieodległość” i razem będziemy gotować.Zanim jednak to nastąpi do czasu spotkania będziemy publikować ciekawostki kulinarne m.in. z książki „Kuchnia …

Sprzątanie Puszczy 2022

20 marca 2022 roku znów wzięliśmy się za sprzątanie Puszczy. Na szczęście według naszych obserwacji śmieci było w tym roku dużo mniej. W akcji wzięła udział grupa „Z buta w Puszczę”, „Z kijami po Puszczy”, młodzież ze szkół w Leoncinie, Głusku i dzieci z Ukrainy, które mieszkają w gminie Leoncin …

Wyróżnienie dla Enjoy Leoncin

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać! W tym roku odbyła się już XI edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz ośmiu wyróżnionych. …

Flis wiślany w rejestrze dobrych praktyk

FLIS WIŚLANY – tradycja budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej, został wpisany do krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego decyzją ministra MKiDN z dnia 3 sierpnia 2020 r. Starania krakowskiego środowiska flisackiego o zapisanie Flisu Wiślanego na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zostały nagrodzone. Wprawdzie z opóźnieniem wynikającym …