FIO – Mazowsze Lokalnie – projekt w realizacji

FIO – Mazowsze Lokalnie – projekt w realizacji

24 czerwca 2019 roku podpisaliśmy umowę o mikrodotację ze środków FIO Mazowsze Lokalnie. Działanie to podniesie warunki pracy w naszym stowarzyszeniu i pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie organizacji wiejskiej. Zakupiliśmy komputer, drukarkę, bezpieczną szafę na dokumenty oraz materiały biurowe. Wzbogaciliśmy się również o kubeczki i rollup! Jest to cenna dla nas dotacja, ponieważ do tej pory nie mieliśmy środków na materiały promocyjne oraz na zakup sprzętu biurowego. Własnymi siłami składaliśmy szafę, oj nie było łatwo…