Ogólnopolskie Podsumowanie Roku Rzeki Wisły

Ogólnopolskie Podsumowanie Roku Rzeki Wisły

Wczorajszy dzień (22.02.18) przyniósł nam moc pozytywnych wrażeń za sprawą uczestnictwa w bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej przez Fundację Rok Rzeki Wisły. Było to podsumowanie Roku Rzeki Wisły 2017 o nazwie „Wisła dalej płynie!”. Omawiane były różnorodne inicjatywy związane z Wisłą. Jedną z nich były oczywiście nasze „Wiślane Spotkania”, o których wspomniał Prezes naszego Stowarzyszenia, Daniel Rutkowski, jeden z uczestników panelu dyskusyjnego „Ambasadorowie Roku Rzeki Wisły / inicjatywy i miejsca RRW”. Opowiedział on również o naszych planach związanych z utworzeniem promu pomiędzy Secyminem a Wychódźcem. Nasza działalność spotkała się z zainteresowaniem bardzo wielu, obecnych na spotkaniu, osób, m.in. Roberta Jankowskiego – prezesa Fundacji Rok Rzeki Wisły, Pawła Cukrowskiego – dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Samorządu Województwa Mazowieckiego, Izabeli Stelmańskiej – zastępcy dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Jerzego Wcisła – senatora RP, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych. Słowa wsparcia oraz deklarację pomocy otrzymaliśmy również od Jadwigi Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W trakcie panelu mieliśmy okazję zapoznać się także z innymi inicjatywami i poznać pełne pasji osoby, które się za nimi kryją. Była to szansa na wymianę doświadczeń i wzajemne inspirowanie się! Drugi panel „Wisła dalej płynie / potencjał i plany” tworzyły osoby związane z samorządami, które opowiadały o działaniach nadwiślańskich z trochę innej perspektywy, ale z nie mniejszym entuzjazmem. Ich zaangażowanie w sprawy dotyczące Wisły jest godne podziwu. Podczas konferencji nie zabrakło również słów wdzięczności oraz zachęty do dalszych działań mających na celu tworzenie „dobrej marki Wisły”.