Spotkanie Organizacji Pozarządowych z Samorządem Gminy Leoncin

Spotkanie Organizacji Pozarządowych z Samorządem Gminy Leoncin

Jesteśmy bardzo podbudowani frekwencją na spotkaniu, które odbyło się dzisiaj w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. Poznaliśmy wielu zaangażowanych społeczników i uwierzyliśmy, że nasze starania o połączenie działań wszystkich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i Samorządu mają sens i szansę na realizację. Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie a Gmina Leoncin i sekretarzowi Henrykowi Mędreckiemu za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. Istotnym punktem tego wydarzenia było omówienie roli „Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zasad i form współpracy oraz określenie terminu konsultacji nad programem. Mieliśmy okazję przede wszystkim się poznać i posłuchać jak duża jest grupa aktywnych społeczników! Tego nam od dawna brakowało, informacji o działaniach innych organizacji, ich sukcesach, ale też o problemach. Naszym marzeniem jest utworzenie „Społecznego Forum Gminy Leoncin”, zrobiliśmy pierwszy krok i jesteśmy o ten krok bliżej spełnienia naszego marzenia. My cały czas zdobywamy wiedzę na temat działania swojej organizacji, szkolimy się, szukamy źródeł do pozyskiwania środków. Chcemy się tą wiedzą dzielić, ale chcemy się dalej uczyć. Federacja Mazowia wspiera nas od zeszłego roku i była też z nami dziś na spotkaniu. Każdy uczestnik spotkania otrzymał kopię/szkic programu. Na uwagi czekamy do 15 października, a następnie spotykamy się 5 listopada. Będziemy śledzić cały proces uchwalania tego istotnego dla nas dokumentu, informować z jakim wynikiem i jakim budżetem udało się nam zamknąć ten temat. Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, a jest zainteresowany tematem zapraszamy do kontaktu. Fundacja „A kuku”TAEKWONDO by BernardCeramika RóżAna, Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin CZAS,Towarzystwo Przyjaciół Wilkowian, Strefa Kampinos, Fundacja My,tu,teraz, Elżbieta Oporska, Agnieszka Michalczyk dziękujemy za przybycie i czynny udział w spotkaniu.