Wyróżnienie dla Enjoy Leoncin

Wyróżnienie dla Enjoy Leoncin

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać! W tym roku odbyła się już XI edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz ośmiu wyróżnionych. Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wyróżnienie w kategorii Indywidualny wolontariat otrzymała Marzena Dobraczyńska – , pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu Stowarzyszenia Enjoy Leoncin, gdzie redaguje witrynę, pisze projekty dzięki, którym stowarzyszenie realizuje zadania publiczne np. w ramach konkursu „Mazowsze Lokalnie”. Organizatorka wielkich akcji sprzątania: zbierania śmieci w Puszczy Kampinoskiej oraz sprzątania w gminie Leoncin.

Mamy już plany i pomysły na 2022 rok.

Zapytana o plany na przyszły rok pani Marzena odpowiada:

Swoje życie nadal wiążę ze Stowarzyszeniem, mamy już przyznaną dotację na projekt „Flisacy wracają nad Wisłę”. Nasz pomysł spodobał się i otrzymaliśmy darowiznę od Fundacji PGNiG w programie „Rozgrzewamy polskie serca”, już dziś zapraszam nad Wisłę do Nowego Secymina, na 7 sierpnia 2022 roku. – To wyróżnienie to prezent na 4. urodziny Stowarzyszenia i jest efektem nie tylko mojej pracy, ale również wielu wolontariuszy, którzy pracują ze mną, dodaje p. Marzena.

Jak widzimy organizacja działa prężnie, a marzeniem i celem całego Stowarzyszenia jest wybudowanie przystani na terenie gminy Leoncin i sprowadzenie tu na stałe Nadwiślanina. Wszak portem macierzystym łodzi jest Leoncin, a teraz łódź musi cumować na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, bo tam jest bezpieczna.

Pozostali laureaci w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu:

KATEGORIA INDYWIDUALNY WOLONTARIAT

LAUREAT: Małgorzata Góral – nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Płońsku oraz Prezeska Stowarzyszenia na rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron”. Zarówno w szkole jak i w stowarzyszeniu od lat zaangażowana w szereg inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i rehabilitacyjno – terapeutycznych na rzecz osób wykluczonych przez niepełnosprawność. Prowadziła zajęcia taneczne, warsztaty edukacyjno – terapeutyczne, organizuje wyjazdy, imprezy świąteczne, a przede wszystkim skutecznie pozyskuje środki finansowe na te przedsięwzięcia. Jest autorką wielu projektów, a obecnie projektu „Bądźmy Razem – Integracja, Edukacja Kultura”, którego celem jest szerzenie świadomości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z różnych zajęć, integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych oraz prezentacja umiejętności i talentów osób niepełnosprawnych.   

WYRÓŻNIENIE: Karol Tomasz Krajewski – wieloletni działacz społeczny, organizator wielu imprez oraz akcji charytatywnych na rzecz płockich studentów oraz mieszkańców Płocka. Aktualnie Koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock, gdzie aktywnie promuje krwiodawstwo i ochronę zdrowia. Dzięki akcjom organizowanym przez niego udało się zwiększyć grono dawców szpiku kostnego oraz zebrać około 800 litrów krwi. Za tę działalność został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

KATEGORIA WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREAT: Beata Katarzyna Żakieta, Luiza Korpowska – opiekunki w „Internackim Klubie Wolontariusza”  przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Celem wolontariatu jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi. Klub działa od 14 lat i w tym czasie w ramach stałej współpracy zorganizował wiele akcji i ciekawych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach i uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach. Prowadzą zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe, pikniki, wspólnie czytają książki, organizują imprezy świąteczne oraz podejmują zadania mające na celu przysposobienie do życia. Zaangażowani są także w zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, zbierają plastikowe nakrętki czy pluszowe zabawki. Panie opiekunki o swoich wolontariuszach mówią, że „dzielą się tym co mają – dobrym sercem”.

WYRÓŻNIENIE: WolonWariaci – Grupa działa od maja 2019 roku. Skupia osoby z terenu gminy Chorzele, Jednorożec i Przasnysz. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie dla chorych, potrzebujących leczenia w rzadkich i skomplikowanych chorobach. Organizuje i angażuje się z sukcesem w akcje, których celem jest pomoc oraz zebranie środków na rzecz chorych na SMA, nowotwory złośliwe czy choroby serca.

WYRÓŻNIENIE: Apostolat Miłosierdzia – Pomysłodawcą i organizatorem grupy, która liczy obecnie około 80 dorosłych osób, jest ks. Mateusz Czubak. Apostolat Miłosierdzia podejmuje różne działania na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz osób w kryzysie bezdomności z Siedlec. W ciągu roku przekazują około 100 paczek odzieżowych i higienicznych oraz 180 paczek świątecznych dla najbiedniejszych osadzonych. Organizują wspólne modlitwy z osadzonymi i osobami w kryzysie bezdomności, pielgrzymują  w ramach Pielgrzymki Bezdomnych, pomagają w poszukiwaniu pracy, pomocy medycznej oraz  przygotowują ciepłe posiłki.

KATEGORIA SZKOLNE/PRZEDSZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

LAUREAT: Szkolna Rada Wolontariatu działająca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – istnieje od 2015 r. Skupieni w Radzie wolontariusze w zróżnicowany sposób niosą pomoc innym m.in. w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, robią laurki i kartki okolicznościowe, organizują kiermasze, zbierają dary na rzecz biednych i potrzebujących oraz pomagają koleżankom i kolegom w nauce. Współpracują także z wieloma organizacjami i instytucjami, między innymi z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie Czubakach, Domem Samotnej Matki w Kraśniewie.

WYRÓŻNIENIE: Szkolne Koło Wolontariatu ZS4 Mława – od 2017 r współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie. Dzięki tej współpracy wolontariusze mieli więcej możliwości dotarcia do potrzebujących w tym dzieci, seniorów oraz zwierząt. Aktywnie wspierają akcje i święta „nietypowe”: Światowy Dzień Jabłka, Z uśmiechem ci do twarzy, „Razem na Święta”, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu czy „Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowych Skarpetek”. Zaangażowani także w zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, plastikowych nakrętek, karmy dla zwierząti organizują kiermasze i pikniki.

WYRÓŻNIENIE: Akademia Dobra” – wolontariat przy Szkole Podstawowej w Baboszewie, powstała w 2015 r. i  w jej szeregach od tamtej pory jest około 100 osób. Wolontariusze zaangażowani są w wiele ciekawych przedsięwzięć, niektóre z nich można już uznać za cykliczne jak „Baboszewska Niedziela”, „Mini Szlachetna Paczka” czy „Bale Charytatywne”.  Organizują także pikniki, przedstawienia teatralne, imprezy świąteczne, wydarzenia sportowe – podczas, których prowadzone są kiermasze i zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących.

WYRÓŻNIENIE: Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Warce –  od prawie 20 lat współpracuje z Placówką Socjalizacyjną PANDA (wcześniej: Domem Małego Dziecka w Kozienicach), organizując zbiórki maskotek, imprezy karnawałowe, zajęcia nauki tańca, wspólne wyjazdy i spływy kajakowe. Wolontariusze organizują Mikołajkowe Koncerty Charytatywne oraz zbierają pieniądze na „Pomoc Ukrainie” czy dla Polaków na Litwie i Białorusi w ramach akcji „Paczka na Kresy”. Pomagają przy organizowaniu Dnia Dziecka czy Seniora i nie zapominają także o zwierzętach – zbierają karmę, malują budy w schronisku.

KATEGORIA WOLONTARIAT SENIORÓW

LAUREAT: Ewa Szczepańska – pomaga jako wolontariusz w Hospicjum Stacjonarnym im. Św. Patryka w Otwocku, od pierwszego dnia jego utworzenia w 2000 r. Szyła firany i szykowała sale na przyjęcie pierwszych pacjentów, przez wiele lat gotowała za swoje pieniądze u siebie w domu czy na małej kuchence elektrycznej na oddziale posiłki „takie jak u mamy”, czuwała przy łóżku chorego. W Hospicjum znała i zna każdego pacjenta po imieniu, przez te dwadzieścia lat zachęciła do wolontariatu blisko 150 osób. Pani Ewa pomimo 76 lat nadal pracuje zawodowo, jest także współzałożycielką Fundacji Hospicyjną im. Św. Patryka, której głównym celem jest wspieranie chorych objętych opieką paliatywną. Jak to wszystko pogodzić w ciągu 24 godzin? Zdaniem Pani Ewy – „Wystarczy wstać o 2.45 rano!”. 

WYRÓŻNIENIE: Stanisława Róg – emerytka, osoba szanowana w swojej rodzinnej miejscowości Nowa Wieś, gdzie była przez wiele lat Dyrektorem szkoły podstawowej, jak i w gminie Warka. Inicjatorka i liderka Klubu Seniora „Czerwone Jabłuszko” w Nowej Wsi, gdzie seniorzy przy herbacie i pysznych ciasteczkach mogą porozmawiać o swoich problemach, rozerwać się czy nauczyć czegoś nowego. Autorka m.in. projektu „Samotność nie musi boleć każdego dnia” – skierowanego do osób samotnych po 80 roku życia w celu zaangażowania ich w życie społeczne czy „Koperta Życia” dla osób chorych polegająca na umieszczeniu w kopercie najważniejszych danych dotyczących zdrowia.

KATEGORIA WOLONTARIAT W CELU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

LAUREAT: Pogotowie Harcerek i Harcerzy Okręgu Mazowieckiego ZHR – w marcu 2020 r. około 230 wolontariuszek i wolontariuszy zorganizowało się tak, żeby nieść pomoc mieszkankom i mieszkańcom m.st. Warszawy. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i łagodzenia skutków epidemii organizowana była pomoc seniorom i ubogim (dostarczono około 800 obiadów i 600 zrobionych zakupów), szycie maseczek dla służb medycznych, pomoc lekarzom w opiece nad dziećmi w momencie zamknięcia placówek czy wspierania urzędów dzielnicy w dostarczaniu pączek świątecznych dla potrzebujących mieszkańców. „Pogotowie Harcerek i Harcerzy to inicjatywa, która pokazała, że we wspólnocie jest niebywała siła!”.