XIXMFIP – spotkanie organizacji pozarządowych

XIXMFIP – spotkanie organizacji pozarządowych


Takie spotkania nas wzmacniają i inspirują, spotykamy tam przyjaciół i społeczników. Możemy wiele się dowiedzieć i nauczyć.

Projekt realizowany z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy #EOG.

Partnerami wydarzenia są Starostwo Powiatowe w Płońsku w Płońsku oraz @FederacjaRosa .

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło ngo.pl

#AktywniObywatele

#MazowszePomaga#solidarnośćMazowiecka#programywsparcia#MazowieckieNGO#MazowieckakoalicjaNGOJST