Zakończenie projektu „Nasza historia. Z domowego archiwum”.

Zakończenie projektu „Nasza historia. Z domowego archiwum”.

Nasza historia. Z domowego archiwum”. Zamykamy jeden rozdział, otwieramy następny.

22 listopada odbyły się spotkania podsumowujące projekt „Nasza historia. Z domowego archiwum”. Było to tak naprawdę podsumowanie dwuletniej pracy nad tym projektem. Pierwsza część realizowana była w 2022 roku. Zespół etnografek zaplanował badania, określił pytania badawcze i ustalił cel badawczy. Następnie przystąpił do pracy terenowej, która polegała na bezpośrednim obserwowaniu badanej społeczności i angażowaniu się w jej życie codzienne. Etnografki spędzały dużo czasu w terenie, uczestnicząc w warsztatach ze społecznością lokalną, obserwując i notując swoje spostrzeżenia. Po zakończeniu badań terenowych zespół etnografek przystąpił do analizy zgromadzonych danych. Analiza ta obejmowała przegląd notatek, wywiadów i innych materiałów badawczych. Etnografki starły się zidentyfikować główne tematy, wzorce, zależności i konteksty kulturowe, które wynikają z zebranych informacji. Na podstawie analizy danych zespół etnografek formułował wnioski i zaprezentował je w raporcie etnograficznym. Dodatkowym elementem działania była mapa etnograficzna gminy Leoncin, która stanowi ważne narzędzie do prezentacji wyników badań etnograficznych, a także do dalszych dyskusji, analiz i działań na temat badanej społeczności. Obie publikacje, raport i mapa, zaprezentowane zostały na spotkaniu końcowym oraz zostały dostarczone do biblioteki szkolnej, urzędu Gminy Leoncin, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Trzech rzek” w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zostały udostępnione na stronie stowarzyszenia.

Rok 2023 przyniósł przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środki w ramach otwartego konkursu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023” na projekt „Nasza historia. Z archiwum domowego”. Do tego projektu została zaangażowana młodzież z leoncińskich szkół. Uczniowie mieli okazję obejrzeć i skomentować archiwalne zdjęcia przyniesione przez kolegów i panie nauczycielki. Na zdjęciach zapisane są historie rodzin zamieszkujących naszą gminę, była to więc żywa lekcja historii i etnografii. Następnie dzieci poproszone zostały o utworzenie kolaży zdjęciowych z materiałów przygotowanych przez panie etnografki. Wybrane prace zostały zeskanowane i umieszczone w nowej wersji publikacji. Rezultatem projektu jest 64-stronicowa nowa wersja raportu etnograficznego, która dostępna była dla uczestników spotkań podsumowujących zadanie. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie Stowarzyszenia www.enjoyleoncin.pl, a pozostałe egzemplarze rozdane zostały wśród mieszkańców i sympatyków stowarzyszenia.

Chcemy kontynuować prace etnograficzne na terenie gminy Leoncin. Temat jest niewyczerpany, a zainteresowanie kulturą z terenu gminy wciąż rośnie. Myślimy o warsztatach fotograficznych podczas których powstałyby prace składające się na wystawę plenerową. To już są plany na 2024 rok – mówi wiceprezes stowarzyszenia Enjoy Leoncin Marzena Dobraczyńska.

Dziękujemy pani Monice Dembskiej, Mai Biernackiej, Małgorzacie Forysiak, Anecie Szpalerskiej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin, etnografkom ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, oraz wszystkim uczniom biorącym udział w warsztatach za pomoc i zaangażowanie w realizację zadania. Elżbiecie Strzałkowskiej, Jarosławowi Kondrakiewiczowi, Michałowi Fronczakowi oraz Małgorzacie Rychter za konsultacje treści. Wspierali nas wójt gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak, seniorzy z Klubu Senior + z Wilkowa Polskiego, oraz strażacy z OSP Wilków Polski.

Zadanie publiczne „Nasza historia. Z domowego archiwum” zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.