Promocja działań Stowarzyszenia

Promocja działań Stowarzyszenia

Jesteśmy tam, gdzie coś ciekawe się dzieje i tam gdzie nas zaproszą. Promujemy w ten sposób nasze projekty i działania.
18 listopada byliśmy na Forum NGO w Płońsku, 23 listopada w Serocku na konferencji „Turystyka wodna na Mazowszu”.