8. Forum Rozwoju Mazowsza

8. Forum Rozwoju Mazowsza

Czas na kilka słów relacji z naszego uczestnictwa w 8 Forum Rozwoju Mazowsza. Przysłuchiwaliśmy się kilku bardzo ciekawym debatom, które skłoniły nas do wielu refleksji i przemyśleń. Teraz próbujemy przełożyć to na nasz grunt. Pierwsza debata miała tytuł „Współpraca zamawiającego z wykonawcą od kuchni”. Poruszany był na niej głównie temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zamówień publicznych, ale można było wyciągnąć również garść informacji na temat pracy samorządów oraz dofinansowań unijnych. Podczas kolejnej debaty – „Animowanie lokalnych społeczności” – poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat nawiązywania relacji z lokalną społecznością oraz angażowania w działania osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Spotkaliśmy się również z panią Magdą Klaus z FISE (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) oraz panem Pawłem Jordanem – prezesem Stowarzyszenia BORIS. Po debacie miała miejsce bardzo ciekawa prezentacja pod tytułem „Jak usłyszeć głos mieszkańców?”. Prowadzili ją członkowie Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji „Krajobraz”. Pokazane zostały konkretne przykłady zaangażowania społeczności w tworzenie projektów, np. świetlicy animacyjnej dla mieszkańców Ulrychowa lub ścieżki turystycznej na terenie Targówka Przemysłowego. Pokazany również został proces tworzenia bardzo ciekawych map regionów. Konieczne będzie stworzenie kiedyś takiej mapy również i naszych okolic. Kolejna prezentacja – „Czy festiwal poza dużym miastem ma rację bytu?” – utwierdziła nas w przekonaniu, że warto kontynuować organizowanie „Wiślanych Spotkań”, aby stały się one imprezą cykliczną. Tego dnia odwiedziliśmy również wiele stoisk, między innymi Pracowni Gier Szkoleniowych, która zajmuje się tworzeniem gier, które mogą być przydatne np. podczas analizowania potencjału społeczności lub jej integrowania. Rozmawialiśmy również z konsultantką z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która wskazała nam na obszary, z których mamy szansę pozyskać fundusze. Drugiego dnia skoncentrowaliśmy się na pojęciu klastra podczas debaty „Budowanie ekosystemów innowacji terytorialnej w oparciu o współpracę sieciową”. Po jej zakończeniu rozmawialiśmy o możliwościach dołączenia do klastra „Bezpieczna Żywność” działającego w Płońsku oraz o innych aspektach naszej działalności z bardzo pozytywnymi i pełnymi zapału osobami: Agnieszką Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza oraz Anną Bialik i Katarzyną Kowalską z UNIMOS. Udało nam się również zamienić kilka słów z panem Zbigniewem Bednarskim – prezesem Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tych dwóch intensywnych dni.