Jesteśmy aktywni – projekt dla każdego

Jesteśmy aktywni – projekt dla każdego

Stowarzyszenie Enjoy Leoncin realizuje zadanie „Jesteśmy aktywni”, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zaplanowaliśmy dla dwóch grup docelowych zorganizowanie zajęć Nordic Walking. Dla obu grup będzie to nowy rodzaj aktywności, bo zarówno dla młodzieży jak dla osób z niepełnosprawnościami nie jest to popularna forma aktywnej turystyki. Według opracowania naukowego „Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej” po redakcją naukową Andrzeja Stasiaka, Jolanty Śledzińskiej i Bogdana Włodarczyka, nordic walking jest najdynamiczniej rozwijającą się dyscypliną rekreacji. Niezbędnym elementem do uprawiania tej aktywności są walory krajobrazowe, w naszym przypadku będzie to wykorzystanie bliskości i potencjału Kampinoskiego Parku Narodowego, który oprócz walorów przyrodniczych posiada również unikatowe formy kulturowe. Dla obu grup jest aktywność, która nie wymaga zakupu drogiego sprzętu specjalistycznego, która po przeszkoleniu i dostępie do odpowiednio przygotowanego materiału edukacyjnego prowadzi do samodzielnego, aktywnego spędzania czasu i poznawania plenerowych atrakcji. Bazując na własnych doświadczeniach – przy Stowarzyszeniu działa nieformalna grupa „Z kijami po Puszczy”, widzimy potrzebę podzielenia się pozytywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi tej aktywności.

W zadaniu zaplanowaliśmy:

zorganizowanie zajęć Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami WZT „W sercu Kampinosu” w Górkach.

zorganizowanie zajęć Nordic Walking dla uczniów leoncińskich szkół. Zajęcia odbędą się z instruktorami NW, zgodnie z zasadami Nordic Walking, z użyciem zakupionych kijów.

Opracowaliśmy broszurę zawierającą:

5 map z trasami Nordic Walking na terenie Puszczy Kampinoskiej,

zasady chodzenia z kijami Nordic Walking ze zdjęciami poglądowymi oraz przemieszczania się po terenie Puszczy Kampinoskiej,

2 zestawy ćwiczeń: rozgrzewka, rozciąganie po zakończeniu trasy ze zdjęciami poglądowymi

informacje dotyczące pierwszej pomocy związanej z ewentualnymi odniesionymi obrażeniami w czasie pieszych wycieczek w terenie leśnym,

zdjęcia i krótki opis ciekawych obiektów przyrodniczych lub innych obiektów znajdujących się przy wyznaczonych trasach.

Broszura w wersji elektronicznej do pobrania.

Broszura do pobrania

———————————————————-
Projekt realizuje stowarzyszenie Enjoy Leoncin.
Zadanie publiczne „Jesteśmy aktywni” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego