Trzy kultury w gminie Leoncin. Temat, który fascynuje nas od dawna. Bierzemy czynny udział we wszystkich wydarzeniach, których tematem jest przenikanie trzech kultur w naszej gminie. Przykładem może być „Festiwal Singera”, który rozpoczyna się zwykle wydarzeniem w naszej gminie, oraz „Festiwal Trzech Kultur” zorganizowany przez gminę Leoncin, który odbył się w 2021 roku, a jednym z elementów były rejsy Nadwiślaninem po Wiśle. W tym roku zdecydowaliśmy się napisać projekt do „Mazowieckiej aktywacji”, programu, który wspiera mazowieckie organizacje pozarządowe. Udało się uzyskać dofinansowanie i w ramach projektu zaplanowaliśmy trzy warsztaty związane z kulturą polską, olęderską i żydowską. Będą to warsztaty tańca, kulinarne oraz wikliniarstwa. Całość projektu odbywa się na terenie OSP Wilków Polski gdzie działa Klub Senior + oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Warsztat tańca – spotkanie z tańcem polskim, kulinarny -spotkanie z kuchnią żydowską – ugotujemy czulent, kugel oraz cymes (co kryje się pod tymi nazwami potraw odkryjemy podczas warsztatów) oraz nauczymy uczestników jak wyplata się żywe płoty z wikliny.

Projekt realizuje stowarzyszenie Enjoy Leoncin.

Zadanie publiczne pn.Poznaj swoją małą Ojczyznę. Śladami trzech kultur”, realizowane w ramach #MazowieckaAktywacja sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka

#MazowieckieNGO

Kuchnia żydowska – inspiracje