Rozpoczęliśmy zajęcia z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sercu Kampinosu. WZT, który mieści się w gminie Leoncin w Górkach, od dawna współpracuje ze Stowarzyszeniem. Tym projektem chcemy włączyć uczestników w aktywność, którą umożliwia nam Nordic Walking. Jest to rodzaj marszu, który z powodzeniem mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnościami. Podczas zajęć pomagają nam instruktorzy, którzy pracują z uczestnikami na co dzień. Zajęcia prowadzi instruktorka Małgorzata Rychter, która w ramach projektu ukończyła kurs instruktorski, ale ciągle podnosi swoje kwalifikacje. W czasie spotkań używamy kijów zakupionych ze środków projektu.
—————————————————————————————————————————————–

Zadanie publiczne „Jesteśmy aktywni” jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.