Leoncin wita gości z Holandii

Leoncin wita gości z Holandii

(English version below)

Studiują Zarządzanie Biznesowe w Rolnictwie na Uniwersytecie HAS w Holandii – przyjechali do Leoncina, aby zobaczyć, jak w Polsce wygląda produkcja żywności (również ekologicznej), oraz by podpowiedzieć nam, jak wykorzystać potencjał naszej okolicy. 9 stycznia 2018 r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia, przywitał ich wójt gminy Leoncin Adam Krawczak oraz nasi przedstawiciele Katarzyna Klimiuk i Daniel Rutkowski. Zaprezentowaliśmy gościom nasze dotychczasowe działania i zorganizowane wydarzenia oraz plany na przyszłość. Rozmawialiśmy o zeszłorocznych „Wiślanych Spotkaniach” i projekcie Kampinoskiej Krainy Wisły. Spotkanie ubarwiła projekcja filmów z imprez.

Następnym punktem programu była wizyta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Nowym Secyminie – dawnym zborze mennonickim. Dzięki uprzejmości proboszcza parafii w Secyminie, ks. Janusza Celejewskiego mogliśmy wejść do środka i obejrzeć skromne drewniane wnętrze. Następnie poszliśmy na spacer nad Wisłę, gdzie, możliwe że już w 2018 roku, przybije prom, który połączy Secymin Nowy z Wychódźcem. Wizyta na Cmentarzu Olęderskim, który został uporządkowany siłami okolicznych mieszkańców, zrobiła duże wrażenie na gościach.

Powróciliśmy do Leoncina na obiad z wójtem oraz prezentację pana Dariusza Krężlewicza, rolnika, który opowiadał studentom o swoim gospodarstwie, gdzie ekologicznymi metodami uprawia ponad 40 rodzajów warzyw. Po obiedzie pojechaliśmy do gospodarstwa państwa Bogusińskich, gdzie podziwialiśmy, położone na kilka hektarach, szklarnie, w których uprawia się kilka odmian pomidorów.

Najbardziej zaskoczył naszych gości gospodarz z Wilkowa Polskiego, który, zgodnie z przysłowiem „czym chata bogata”, przyjął nas tradycyjną polską kiełbaską, śledzikiem, chlebem oraz własnej roboty nalewką. Rozgrzaliśmy się przy ognisku, a potem obejrzeliśmy kilkadziesiąt zebranych pod dachem narzędzi i maszyn rolniczych oraz domowych sprzętów, które kiedyś używano w polu i przez gospodynie domowe.

Wieczorem odwiedziliśmy gospodarstwo państwa Ziembińskich, gdzie mogliśmy obejrzeć jak produkuje się słynny twaróg secymiński, a potem go zdegustować.

They study Business Management in Agriculture & Food at the HAS University of Applied Sciences in the Netherlands – they came to Leoncin to see how food (also organic) production looks like in Poland and to advise how to use the potential of our area. On 9th of January 2018 they were greeted by the head of the Leoncin municipality Adam Krawczak and our representatives Katarzyna Klimiuk and Daniel Rutkowski in the head office of our Association. Our past activities and plans for future were described and movies from the events presented. We were also talking about last year’s „Vistula Meetings” and the “Kampinos Vistula Land” project. 

The next step of the programme was a visit to the church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Nowy Secymin – the former Mennonite congregation. Thanks to the courtesy of the parish priest in Secymin, Fr. Janusz Celejewski, we could get inside and admire the modest wooden interior. Then we went for a walk to the Vistula River. It is possible that in this place a ferry connecting Secymin Nowy with Wychódźc will appear in 2018. A visit to the Olęder Cemetery which was ordered by the residents has made a great impression on the guests.

We returned to Leoncin for a lunch with the mayor and a presentation of the farmer Mr. Dariusz Krężlewicz. He was telling the students about his farm where he grows over 40 kinds of vegetables using ecological methods. After lunch we went to the farm of the Bogusiński family. In this place we were admiring the greenhouses situated on several hectares where many kinds of tomatoes are grown.

Our guests were highly surprised by the host from Wilków Polski who has greeted us with traditional Polish sausage, herring, bread and homemade liqueur. After warming up around the fire place we were admiring the impressive collection of agricultural machines and tools as well as household appliances that were once used on the farms and by housewives.

In the evening we visited the farm of Mr. Ziembiński where we had the opportunity to watch the production process of the famous cottage cheese from Secymin as well as to taste it.

Fot. Piotr Wroniewski