XVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych za nami

XVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych za nami

MFIP XVII odbył się 28 września w Warszawie, w godzinach 9.00-16.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury (Warszawa, ul. Elektoralna 12).

Podczas Forum można było wziąć udział w ciekawej debacie dotyczącej dostępności, a także licznych panelach dyskusyjnych m.in. dotyczących funduszy unijnych dla NGO na lata 2021-2027, prowadzenia budżetu, sprawozdawczości czy realizacji ustawy o dostępności. Uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w spotkaniu z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa ds. współpracy z NGO Panią Sarą Michalską oraz pracownikiem Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych Panią Marzeną Kuchtą, podczas którego poruszane były istotne kwestie współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi. XVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest współorganizowane przez Federacja Mazowia oraz Stowarzyszenie Mierz Wysoko – Aplikacja 2do2. Wydarzenie realizowane jest w partnerstwie z Mazowiecki Instytut Kultury. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Patronat medialny: warszawa.ngo.pl
Fot. Jacek Wajszczak